Search

Sunan Press

Menyebarkan Damai & Kasih Sayang

Category

Sirah

HUDZAIFAH IBNUL YAMAN

( Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan ) Penduduk kota Madinah berduyun-duyun keluar untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru diangkat serta dipilih oleh Amirul Mu'minin Umar radhiyallah 'anhu. Mereka pergi menyambutnya, karena lamalah sudah hati mereka rindu untuk bertemu muka... Continue Reading →

Advertisements

AMR IBNUL JAMUH

"DENGAN CACAT PINCANGKU INI,AKU BERTEKAD MEREBUT SURGA...·!" Ia adalah ipar dari Abdullah bin Ami bin Harem, karena menjadi suami dari saudara perempuan Hindun bintj Amar; Ibnul Jamuh merupakan aalah swrang tokoh penduduk Madinah dan salah seorang pemimpin Bani Salamah.... Ia... Continue Reading →

AL-BARRA’ BIN MALIK

"ALLAH DAN SURGA...!" Dia adalah salah Seorang di antara dua hersaudara yang hidup mengabdikan diri kepada Allah, dan telah mengikat janji dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam yang tumbuh dan berkembang bersama masa. Yang pertama bernama Anas bin Malik khadam Rasulullah... Continue Reading →

ABU MUSA AL-ASY’ARI

YANG PENTING KEIKHLASAN..., KEMUDIAN TERJADILAH APA YANG AKAN TERJADI... ! Tatkala Amirul Mu'minin Umar bin Khatthab mengirimnya ke Bashrah untuk menjadi panglima dan gubernur, dikumpulkannyalah penduduk lain berpidato di hadapan mereka, katanya: "Sesungguhnya Amirul Mu'minin Umar telah mengirimku kepad kamu... Continue Reading →

ABU AIYUB AL-ANSHARI

"PEJUANG DI WAKTU SENANG ATAU PUN SUSAH" Rasulullah memasuki kota Madinah, dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri perjalanan hijrahnya dengan gemilang, dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di kampung hijrah, untuk mendapatkan apa yang telah disediakan qadar nahi baginya,... Continue Reading →

ABDULLAH IBNU RAWAHAH

Yang bersemboyan : Wahai Diri …….. Jika Kau Tidak Gugur di Medan Juang …….. Kau Tetap Akan Mati …….. Walau di Atas Ranjang ..…… Waktu itu Rasulullah saw. sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan... Continue Reading →

ABDULLAH BIN ZUBEIR

"Seorang Tokoh Syahid Yang Luar Biasa" Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi taqdir bagi Abdullah bin Zubeir melakukan... Continue Reading →

ABDULLAH BIN JAHSY R.A

 "Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat... Continue Reading →

ABDULLAH BIN ABBAS

"Kyai Umat Ini" Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubeir bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih becil, dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. Tetapi ia seorang lain yang di waktu kecil telah mendapat kerangka... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑