1. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang dikenakan wajib zakat
  2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil zakat).
  3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

 

Advertisements